Wstępniak

WSTĘPNIAK COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA Trudno zignorować takie wydarzenie jak „The New 52”, będące kolejną próbą reaktywacji...