“Barras” 1&2 – RECENZJA

  Od kiedy istnieje sport i stadionowa rywalizacja, istnieją też pozastadionowe walki pseudokibiców. Gdy pierwszy starożytny Grek pobił drugiego...