Zaczynamy przekształcanie trzeciej i ostatniej części kompleksu EC1 Łódź. Będzie to siedziba Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, pierwszej i jedynej w swoim rodzaju instytucji zajmującej się komiksem, grami komputerowymi oraz wirtualną rzeczywistością. Oficjalne pozwolenie na budowę zostało wydane 23 lutego 2018 r. (uprawomocniło się 20 marca 2018 r.) To zielone światło dla kolejnej inwestycji w sektorze kultury w naszym mieście.

Podobnie jak w przypadku poprzednio realizowanych przez EC1 projektów, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej wykorzystuje fundusze unijne. Łącznie wydamy 21,7 mln zł, z tego aż 16 mln 260 tys. zł to wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie prawie 14 mln zł.

Warto zaznaczyć, że opiekę merytoryczną nad projektem stworzenia Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej sprawują ludzie, którzy od 28 lat organizują w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Już teraz wiemy, że kolejna edycja festiwalu odbędzie się  od 14 do 16 września tego roku.

Obecnie EC1 Łódź to największe Centrum Nauki i Techniki w Polsce, to najnowocześniejsze planetarium w kraju, to fantastyczna wystawa maszyn Leonarda da Vinci, to budowane właśnie Narodowe Centrum Kultury Filmowej, którego warsztaty dla młodzieży biją rekordy popularności. Wszystkie te formy działalności budują atmosferę tego niezwykłego miejsca, w którym już teraz można spędzić wiele dni. Centrum Komiksu w nowatorski sposób uzupełni tę bogatą ofertę.

O projekcie:

Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej to pierwsza w Polsce innowacyjna instytucja kultury, która będzie prowadzić działalność edukacyjną w zakresie sztuki komiksu i nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem narracji interaktywnej – w obszarze kultury cyfrowej silnie związanej z przemysłami kreatywnymi, takimi jak produkcja gier wideo i innymi projektami z obszaru mediów interaktywnych. Centrum ma pomóc w lepszym ich zrozumieniu oraz umożliwić szersze wykorzystanie osiągnięć twórców komiksu oraz światów interaktywnych.

Wśród celów, które stawia sobie zespół placówki, znajdują się także: kształcenie kompetencji medialnych wśród odbiorców kultury w regionie oraz działania na rzecz rozwoju potencjału przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych.

Na parterze Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej znajdą się:

1. strefa prezentacji światów interaktywnych – ekspozycje stałe i czasowe oraz prezentacje warsztatów i innych aktywności podejmowanych w obszarach narracji interaktywnej,

2. strefa nowych technologii – pozwalająca odwiedzającym na wzięcie udziału w doświadczeniach z zakresu VR (wirtualnej rzeczywistości) oraz AR (rozszerzonej rzeczywistości),

3. strefa retro – stała, interaktywna ekspozycja prezentująca popularne gry i sprzęt z lat 80. XX wieku.

Pierwsze piętro funkcjonować będzie jako Game Lab – strefa tworzenia gier, gdzie w skrócie przedstawiony zostanie proces powstawania gier, od koncepcji aż po produkcję, a sami odwiedzający będą mieli szansę sprawdzić się w roli twórców. Analitycznej formie warsztatów towarzyszyć będą także działania interaktywne, takie jak kreowanie wirtualnych postaci z wykorzystaniem technologii motion capture.

Na pierwszym piętrze swój początek będzie miała także stała wystawa ukazująca historię polskiego komiksu, od jego początku aż po współczesność, z uwzględnieniem najważniejszych dzieł, twórców i komiksowych postaci.

Dalsza część ekspozycji znajdzie się na drugim piętrze, w całości poświęconemu sztuce komiksu. Oprócz wystawy stałej przez cały rok funkcjonować będą tam także wystawy czasowe, prezentujące osiągnięcia polskiego i światowego komiksu, a także przestrzenie warsztatowe, w których zarówno młodsi, jak i starsi odwiedzający będą mogli zapoznać się z praktyczną stroną procesu powstawania komiksu.

Inne informacje:

Wykonawca robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj: Konsorcjum firm – Lider Erekta Budownictwo Specjalistyczne sp. z o.o., Partner Erekta Budownictwo sp. z o.o.

Projektant: Kanon Architekci Jander Zuterek s.c.

Data zakończenia robót budowlanych: 26 maja 2019 r.

Wartość całego projektu: 21 700 000 zł brutto