Pobudzenie utopijnej wyobraźni projektującej świat lepszego jutra – to cel ogłoszonego przez instytucję Biennale Warszawa konkursu na krótką formę komiksową. Zwycięskie prace zostaną wydane w formie albumu we współpracy z Fundacją Bęc Zmiana, a ich autorki i autorzy otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną. Organizatorzy planują również wystawę. Termin nadsyłania prac mija 30 września. W jury konkursu zasiądą Bogna Świątkowska, Jakub Woynarowski, Iwona Kurz oraz Jan Sowa.

Żyjemy w paradoksalnych czasach, gdy ogromne możliwości technologicznego kształtowania otaczającego nas świata idą w parze z zanikiem optymistycznych wizji jego przyszłości. Zarówno kultura masowa, jak i ekspertyzy naukowe podsuwają nam raczej kolejne dystopie przedstawiające wizje klimatycznej, militarnej, epidemiologicznej albo społeczno-gospodarczej zagłady ludzkości. Co się stało z naszą wyobraźnią? Czy nie potrafimy już przedstawić samym sobie wzniosłej i napawającej nadzieją wizji przyszłego świata, co umieli zrobić wszyscy nasi przodkowie od starożytności po czasy bardzo niedawne?

Pytania te są tym bardziej istotne w 2018 roku, gdy Polska obchodzi stulecie niepodległości – jak będzie wyglądał nasz kraj i nasza planeta za kolejne 100 lat? Czy będzie w ogóle jeszcze jakaś Polska i jakaś ludzkość czy może raczej post-cywilizacyjne niedobitki błąkające się pośród ruin niczym Max Rockatansky, bohater serii Mad Max? Jeśli nie chcemy, aby do tego doszło, powinniśmy pobudzić naszą wyobraźnię i spróbować samym sobie przedstawić świat taki, jaki chcielibyśmy, aby ziścił się w przyszłości. Niekoniecznie idealną sielankę, ale rzeczywistość pod ważnymi względami lepszą niż ta, która otacza nas dzisiaj. Dlatego czarnemu zwierciadłu znanemu z dystopijnego serialu telewizyjnego Black Mirror chcemy przeciwstawić białe zwierciadło – White Mirror – artystyczną wizję, w której odbije się przyszłości lepsza niż teraźniejszość. Szczególnie interesują nas trzy wymiary ludzkiego świata: ekonomia, technologia i środowisko naturalne, które jest coraz mniej dane, a coraz bardziej wytwarzane przez nas samych.

Konkurs na komiks zatytułowany White Mirror 2118 służyć ma pobudzeniu utopijnej wyobraźni projektującej świat lepszego jutra. Oczekujemy na prace o objętości od 12 do 16 plansz, w formacie A4 (pion), realizowane dowolną techniką. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze jeden zwycięski komiks oraz przyzna dwa wyróżnienia. Wyłonione w ten sposób prace zostaną wydane w postaci albumu skierowanego do szerokiej dystrybucji oraz zaprezentowane w październiku 2018 roku w formie wystawy towarzyszącej konferencji Kultury antycypowanych przyszłości organizowanej wspólnie przez Biennale Warszawa oraz Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski. Na prace czekamy do 30 września 2018 roku.

Szczegóły dotyczące sposobu ich nadsyłania oraz warunków konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie www.biennalewarszawa.pl

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mailowy [email protected]

***

Biennale Warszawa jest publiczną instytucją nowego typu oraz nazwą nowego międzynarodowego programu kulturalno-politycznego, łączącego działalność badawczą, aktywistyczną i artystyczną. Ideą Biennale Warszawa jest gromadzenie i porządkowanie wiedzy na tematy związane ze współczesną kulturą, sztuką, ale także polityką. W jego ramach tworzone są i poddawane refleksji nowe idee artystyczne, polityczne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne a także wypracowywane alternatywne modele działania w postkryzysowym świecie.

Koncept kuratorski programu Biennale Warszawa wynika ze sposobu myślenia oraz założeń działalności Instytucji w trzech obszarach: sztuki/kultury, badania/dyskursu oraz aktywizmu polityki. Połączenie tych obszarów działania artystycznego daje szansę na wzajemne wzmacnianie potencjału każdego z nich, osiągnięcie synergii, a także nie marnowanie idei, dzieł i inicjatyw, które zostały wypracowane. Taki styl działania oznacza również transfer idei, wiedzy i pomysłów w obie strony pomiędzy nauką i sztuką, włączanie sztuki w działania interwencyjne i aktywistyczne w przestrzeni publicznej lub tworzenie projektów badawczo-artystycznych (art based research). Pomaga w wypracowywaniu nowych, alternatywnych i pozytywnych projektów życia, polityki, wspólnoty, ekonomii i kultury. Istotne jest to, by z wielości perspektyw i doświadczeń nie tworzyć niemożliwych do zniesienia różnic, a nowy świat zaprojektować poprzez uaktywnienie wyobraźni, która ogniskuje uwagę na tym, co wspólne i uniwersalne, a nie na tym, co dzieli i segreguje.

Pierwsza edycja Biennale Warszawa odbywa się w latach 2017/2019 w Warszawie. Jest realizowana zarówno w ramach stałego programu, jak i kilkutygodniowego festiwalu, zamykającego dwuletni cykl pracy.

Biennale Warszawa jest Instytucją Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.