Już po raz siódmy Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców  komiksów do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnym albumie, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Twoje komiksy mogą trafić do szkół w całej Polsce i stać się źródłem wiedzy ekonomicznej dla tysięcy uczniów! Nie przegap takiej okazji i podejmij wyzwanie już dziś!

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów:

1. Kadencyjność czy dożywocie? – czy ograniczenie liczby kadencji władz jest dobrym

2. „Jak dają, to bierz…” – o nieefektywnym wydatkowaniu środków unijnych przez władze

3. Raj a piekło podatkowe – jak skomplikowany system podatkowy utrudnia Kowalskiemu

4. Kupuj z głową – o naszej świadomości konsumenckiej.

Celem konkursu jest przedstawienie powyższych zagadnień w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. By ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano. W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

Wyróżnienia w wysokości 600 zł,

Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł

Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

Wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie:

– Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR

– Jacek Fedorowicz – satyryk

– Michał Ogórek – satyryk

– Marek Raczkowski – rysownik

– Antoni Rodowicz – rysownik

– Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki – twórcy Jeża Jerzego,

– Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

– Teresa Notz – Dyrektor ds. kontaktów społecznych, Bank Zachodni WBK

 – Połączenie ekonomii i komiksu okazało się strzałem w dziesiątkę. Konkurs bowiem od lat cieszy się rosnącą popularnością wśród Polaków. Każdy uczestnik może zaprezentować swoje umiejętności przed znakomitymi rysownikami i satyrykami – Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR.

Prace należy złożyć w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 31 sierpnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (ale maksymalnie jedną w każdej kategorii).

Regulamin konkursu, materiały pomocnicze oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są www.for.org.pl lub www.komiksy-ekonomiczne.pl