PAPERLUST PHOTOBOOK FEST 2019

24.05 – 14.06.2019, Kraków.

PAPERLUST Photobook Fest to nowe biennale na mapie wydarzeń fotograficznych w Europie, zainspirowane miłością do papieru. Pierwsza edycja Paperlust rozpoczyna się 24 maja, równolegle z Miesiącem Fotografii w Krakowie. Paperlust to jeden z pierwszych festiwali w Polsce poświęconych wyłącznie publikacjom fotograficznym.

PAPERLUST opiera się współpracy regionalnej i ma na celu zaprezentowanie lokalnej sceny self-publishingu szerszej publiczności. Głównym motywem organizatorek jest odkrycie mniej znanych scen artystycznych w Europie, ułatwienie wzajemnej wymiany artystycznej i ukazanie potencjału publikacji (książki, self-publishing) jako drukowanego medium, współistniejącego w erze Internetu.

Pierwsza edycja festiwalu, Art and Self-Publishing as a tool for social change, skupia się na krajach Grupy Wyszehradzkiej i powstała w ścisłej współpracy z partnerami wydarzenie z Polski, Słowacji, Czech i Węgier.

PAPERLUST Fest ukazuje koncepcję różnorodnego podejścia do książki artystycznej w odniesieniu do kapitału, formatu, motywacji autora oraz modelu dystrybucji. Trzy wystawy, stanowiące trzon festiwalu, mają na celu wyrażenie tego podziału. Jego celem jest pobudzenie dyskusji na temat społecznej roli książki fotograficznej oraz nowych sposobów traktowania medium w dobie Internetu i komunikacji online.

PHOTOBOOK. STORYTELLING (Fundacja Sztuki Nowej Znaczy Się, 24.05 – 14.06.19) to starannie zaprojektowana wystawa, prezentująca najciekawsze przykłady publikacji z regionu, które powstały z potrzeby przekazania osobistej historii, zazwyczaj niskobudżetowe i o niewielkim nakładzie.

Książki wyprodukowane przy większym wsparciu finansowym, wydane zarówno przez samych artystów, jak i domy wydawnicze, prezentowane są podczas wystawy: PHOTOBOOK. ASSET (Galeria i!, 24.05 – 14.06.19). Wystawa skupia się na ekonomicznym i prestiżowym aspekcie publikacji artystycznych.

Trzecia wystawa PHOTOBOOK. PROCES (Galeria Nośna oraz Galeria Apteka, 24.05 – 02.06.19) stanowi uzupełnienie poprzednich koncepcji. Skupia się na aspektach produkcyjnych publikacji, wskazując różne sposoby i fazy tworzenia książki, w tym także zespół pracujący nad bardziej zaawansowanymi produkcjami. Aby przybliżyć publiczność do tego procesu, organizatorki zaprosiły dwóch artystów, Viktora Kopasza oraz Tomasza Łącznego do pracy nad projektami książek w przestrzeni galeryjnej.

PAPERLUST oferuje również serię imprez towarzyszących; PHOTOBOOK AND ZINE FAIR, WORKSHOP, PHOTOBOOK DUMMY REVIEW oraz CHILL ZONE / Photobook Library + Kids Zone.

Struktura festiwalu opiera się na współpracy z lokalnymi partnerami i ekspertami w tej dziedzinie. Jako wydarzenie cykliczne, każda edycja PAPERLUST będzie poświęcona innemu regionowi Europy. Opierając się na współpracy z instytucjami regionalnymi, celem organizatorek jest stworzenie, liczącego się na arenie sztuki współczesnej, wydarzenie obejmującego wszelkie aspekty książki fotograficznej.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Znajdź nas: Facebook | Instagram | Twitter